سوال پیام نور-سوالات ارشد پیام نور

نمونه سوالات پیام نور


هر آزمون یا سوالی که به دنبالش هستید!!!!!!

 تماس همین حالا

 07825226722

09302511615

نمونه سوالات آمار - زیست شناسی علوم گیاهی و عمومی - زمین شناسی محض و کاربردی- فیزیک (اتمی-حالت جامد-هسته ای) - شیمی محض و کاربردی- ریاضی محض و کاربردی-علوم کامپیوتر- مهندسی نرم افزار - فناوری اطلاعات - صنایع - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی - حسابداری - مدیریت دولتی صنعتی بازرگانی - مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست - صنایع دستی و طراحی پارچه -تاریخ - جهانگردی و گردشگری - کتابداری - علوم اجتماعی (پژوهشگری - تعاون و رفاه اجتماعی)-علوم سیاسی - علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی-پیش دبستانی) - علوم اقتصادی(اقتصاد نظری) - الهیات (تمام گرایش ها)- کتابداری - تربیت بدنی - حقوق - روان شناسی(مشاوره و راهنمایی)- جغرافیا (انسانی- طبیعی - برنامه ریزی شهری)- مترجمی زبان و زبان انگلیسی - علوم دامی - مهندسی آب و خاک - مهندسی آبادانی روستاها ) طرح تجمیع و سنتی

- جهانگردی و گردشگری - کتابداری - علوم اجتماعی (پژوهشگری - تعاون و رفاه اجتماعی)-علوم سیاسی - علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی-پیش دبستانی) - علوم اقتصادی(اقتصاد نظری) - الهیات

- جهانگردی و گردشگری - کتابداری - علوم اجتماعی (پژوهشگری - تعاون و رفاه اجتماعی)-علوم سیاسی - علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی-پیش دبستانی) - علوم اقتصادی(اقتصاد نظری) - الهیات

- جهانگردی و گردشگری - کتابداری - علوم اجتماعی (پژوهشگری - تعاون و رفاه اجتماعی)-علوم سیاسی - علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی-پیش دبستانی) - علوم اقتصادی(اقتصاد نظری) - الهیات

رشته ارتباط تصویری پیام نور

رشته صنایع دستی پیام نور

رشته روابط عمومی پیام نور

رشته روزنامه نگاری پیام نور

رشته طراحی پارچه پیام نور

رشته فرش پیام نور

رشته هنرهای صناعی پیام نور

رشته نقاشی پیام نور

رشته طراحی فرایندهای صنایع نفت پیام نور

رشته هنر اسلامی-نگارگری پیام نور

رشته مهندسی نفت-صنایع گاز پیام نور

رشته مهندسی مواد پیام نور

رشته متالوژی صنعتی پیام نور

رشته مهندسی منابع طبیعی پیام نور

رشته محیط زیست پیام نور

رشته مهندسی معماری پیام نور

رشته مهندسی مدیریت پروژه پیام نور

رشته مهندسی سخت افزار کامپیوتر پیام نور

رشته مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی پیام نور

رشته مهندسی شیمی پیام نور

رشته مهندسی شهرسازی پیام نور

رشته مهندسی متالوژی پیام نور

رشته مهندسی مکانیک پیام نور

رشته مهندسی شیمی پیام نور

رشته مهندسی شهرسازی پیام نور

رشته مهندسی رباتیک پیام نور

رشته مهندسی راه آهن-سازه های ریلی پیام نور

رشته مهندسی راه اهن-جریه پیام نور

رشته مهندسی راه آهن-بهره برداری پیام نور

رشته مهندسی خودرو پیام نور

رشته مهندسی پلیمر پیام نور

رشته مهندسی پزشکی پیام نور

رشته بیومکانیک پیام نور

رشته پزشکی بیومتریال پیام نور

رشته پزشکی بالینی پیام نور

رشته پزشکی بیوالکترونیک پیام نور

رشته برق مخابرات پیام نور

رشته برق الکترونیک پیام نور

رشته برق کنترل پیام نور

رشته برق قدرت پیام نور

رشته مرمت بناهای تاریخی پیام نور

رشته عکاسی پیام نور

 نمونه سوالات امتحانی ارتباط تصویری پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی صنایع دستی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی روابط عمومی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی روزنامه نگاری پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی طراحی پارچه پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی فرش پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی هنرهای صناعی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی نقاشی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی طراحی فرایندهای صنایع نفت پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی هنر اسلامی-نگارگری پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی نفت-صنایع گاز پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی مواد پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی متالوژی صنعتی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی منابع طبیعی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی محیط زیست پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی معماری پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی مدیریت پروژه پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی سخت افزار کامپیوتر پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی شیمی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی شهرسازی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی متالوژی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی مکانیک پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی شیمی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی شهرسازی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی رباتیک پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی راه آهن-سازه های ریلی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی راه اهن-جریه پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی راه آهن-بهره برداری پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی خودرو پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی پلیمر پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی بیومکانیک پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی پزشکی بیومتریال پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی پزشکی بالینی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی پزشکی بیوالکترونیک پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی برق مخابرات پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی برق الکترونیک پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی برق کنترل پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی برق قدرت پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی مرمت بناهای تاریخی پیام نور   

نمونه سوالات امتحانی عکاسی پیام نور